Áttekintés

Nyomtatóbarát változat

A Pszichológiai Konzultáció a PTE Általános Orvostudományi Karán működő tanácsadó szolgáltatás. Célja, hogy a magyar, angol és német programon tanuló hallgatók számára pszichológiai segítséget nyújtson a szokásos életvezetéssel, tanulmányokkal együtt járó problémák, nehézségek rendezéséhez, megoldásához. Szolgáltatásunk azoknak a fiataloknak tud segítséget nyújtani, akik képesek mindennapi életük irányítására, de átmenetileg olyan nehézségekkel szembesülnek, melyeket önmaguk nem tudnak megoldani. A konzultáció térítésmentesen vehető igénybe és teljes diszkréciót biztosít.

Miért lehet szükség pszichológiai segítségre?

Az egyetemen töltött évek, a fiatal felnőttkor a személyes fejlődés meghatározó és érzékeny időszaka. Fontos változásokat hoz, miközben az élettel együtt járó nehézségekkel is meg kell küzdeni. Az orvossá válás folyamata is sok tekintetben különbözik más hivatásokétól: a kihívások megterhelőbbek, a hallgatókat személyiségükben is mélyebben érintik.

Az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzése nagyban múlik az egyén személyes jóllétén, kiegyensúlyozott életvezetésén, az egyetemi élethez történő alkalmazkodásán.

Milyen problémákkal foglalkozunk?

  1. A tanulmányokkal, képzéssel összefüggő problémák: tanulási nehézségek; vizsgaszorongás; félelmek, ismétlődő kudarcok. A formálódó orvosi identitás bizonytalanságai; az egyetemi léthez és az orvosképzés követelményeihez történő alkalmazkodás nehézségei.
  2. Az élettel együtt járó és a tanulmányokat is megnehezítő problémák: önértékelési gondok; elköltözés a családtól; kötődés-leválás konfliktusai; baráti, párkapcsolati és más veszteségek; kapcsolatteremtési nehézségek, magára maradottság; alkalmazkodási nehézségek a kollégiumhoz, közösséghez.

Szemléletünk

Az egészségpszichológiai szemlélet az egészséges (nem beteg) fiatal személyiség fejlődési képességeire, önmagában rejlő kibontakozási lehetőségeire épít. Nézeteink szerint mindenki rendelkezik testi és lelki egészsége megtartásának és a megterhelések hatékony kezelésének képességével. Célunk, hogy az egyén képes legyen egészségének, jóllétének, harmóniájának megteremtésére és megőrzésére.

Segíteni azoknak a fiataloknak tudunk, akik mindennapi életüket kézben tartják, készek arra, hogy tegyenek önmagukért, de nehézségeik megoldásához segítséget kérnek. A segítő kapcsolat teljes diszkrécióra épül, a titoktartás, a hallgatók igényeinek és szükségleteinek figyelembevétele elsődleges a számunkra. A konzultáció központjában a hallgatók önismeretének fejlesztése és személyiségfejlődése, valamint a belső erőforrások felfedezése áll.

Gyógyító kapcsolatot igénylő esetekben segítünk, hogy az érintett fiatal megfelelő ellátáshoz jusson.

Hogyan segítünk?

A konzultáció egyéni és csoportos formában vehető igénybe, térítésmentesen. A problémát okozó akadályok tisztázása és elhárítása segít abban, hogy az egyén maga alakítsa életét, felismerje saját lehetőségeit önmaga boldogulásában. Az egyéni konzultáció személyes beszélgetésből áll, melynek során a problémák megbeszélhetők, megoldások és alternatívák kereshetők. Fejleszthetők az alkalmazkodási készségek, átformálható a stresszhez való viszonyulás. Csoportos konzultáció esetén a csoport tagjai és a vezető együttesen dolgozzák ki a közös problémák megoldási lehetőségeit. E-mailben nem adunk tanácsot, de egyszerű kérdésekre válaszolunk.

A „konzultáció” kifejezéssel a partneri viszonyt, párbeszédet, a felnőtt léttel járó felelősségvállalást hangsúlyozzuk.

Szolgáltatásunk orvos-beteg kapcsolatot, terápiát igénylő ellátást nem végez. Diagnózist nem adunk, gyógyszert sem rendelünk. Segítünk azonban a jelentősebb pszichológiai problémák (lehangoltság, evészavarok, szexuális problémák stb.) megítélésében. Az érdeklődőket tájékoztatjuk, hogyan juthatnak terápiás ellátáshoz.

Készenléti ügyeletet és sürgősségi ellátást a konzultációs szolgálat nem biztosít. Ezekben az esetekben – melyek rendszerint orvos-beteg kapcsolatot igényelnek – kérjük, hogy keressék fel az egyetemi klinika járóbeteg-ellátását:

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
Honlap | Térkép

Munkatársaink

A konzultációs szolgálat munkatársai jól képzett, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező pszichológusok, pszichiáterek

Árvay Zsófia, tanácsadó szakpszichológus
Bacskai Zsófia, klinikai szakpszichológus
Dr. Benyus Zsuzsanna, gyermek- és ifjúságpszichiáter
Dr. Birkás Béla, pszichológus
Csernyák Lilla, pszichológus
Fábi Eszter, pszichológus
Hartung István, pszichológus
Herold Márton, pszichológus
Major Jutta, pszichológus
Varga Petra, klinikai szakpszichológus

Dr. Gács Boróka, tanácsadó szakpszichológus, a konzultációs szolgálat vezetője
Dr. Tiringer István, pszichiáter, pszichoterapeuta, a konzultációs szolgálat szupervízora