Áttekintés

Nyomtatóbarát változat

A Pszichológiai Konzultáció a PTE Általános Orvostudományi Karán működő tanácsadó szolgáltatás. Célja, hogy a magyar, angol és német programon tanuló hallgatók számára pszichológiai segítséget nyújtson a szokásos életvezetéssel, tanulmányokkal együtt járó problémák, nehézségek rendezéséhez, megoldásához. Szolgáltatásunk azoknak a fiataloknak tud segítséget nyújtani, akik képesek mindennapi életük irányítására, de átmenetileg olyan nehézségekkel szembesülnek, melyeket önmaguk nem tudnak megoldani. A konzultáció térítésmentesen vehető igénybe és teljes diszkréciót biztosít.

Miért lehet szükség pszichológiai segítségre?

Az egyetemen töltött évek, a fiatal felnőttkor a személyes fejlődés meghatározó és érzékeny időszaka. Fontos változásokat hoz, miközben az élettel együtt járó nehézségekkel is meg kell küzdeni. Az orvossá válás folyamata is sok tekintetben különbözik más hivatásokétól: a kihívások megterhelőbbek, a hallgatókat személyiségükben is mélyebben érintik.

Az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzése nagyban múlik az egyén személyes jóllétén, kiegyensúlyozott életvezetésén, az egyetemi élethez történő alkalmazkodásán.

Milyen problémákkal foglalkozunk?

  1. A tanulmányokkal, képzéssel összefüggő problémák: tanulási nehézségek; vizsgaszorongás; félelmek, ismétlődő kudarcok. A formálódó orvosi identitás bizonytalanságai; az egyetemi léthez és az orvosképzés követelményeihez történő alkalmazkodás nehézségei.
  2. Az élettel együtt járó és a tanulmányokat is megnehezítő problémák: önértékelési gondok; elköltözés a családtól; kötődés-leválás konfliktusai; baráti, párkapcsolati és más veszteségek; kapcsolatteremtési nehézségek, magára maradottság; alkalmazkodási nehézségek a kollégiumhoz, közösséghez.

Szemléletünk

Az egészségpszichológiai szemlélet az egészséges (nem beteg) fiatal személyiség fejlődési képességeire, önmagában rejlő kibontakozási lehetőségeire épít. Nézeteink szerint mindenki rendelkezik testi és lelki egészsége megtartásának és a megterhelések hatékony kezelésének képességével. Célunk, hogy az egyén képes legyen egészségének, jóllétének, harmóniájának megteremtésére és megőrzésére.

Segíteni azoknak a fiataloknak tudunk, akik mindennapi életüket kézben tartják, készek arra, hogy tegyenek önmagukért, de nehézségeik megoldásához segítséget kérnek. A segítő kapcsolat teljes diszkrécióra épül, a titoktartás, a hallgatók igényeinek és szükségleteinek figyelembevétele elsődleges a számunkra. A konzultáció központjában a hallgatók önismeretének fejlesztése és személyiségfejlődése, valamint a belső erőforrások felfedezése áll.

Gyógyító kapcsolatot igénylő esetekben segítünk, hogy az érintett fiatal megfelelő ellátáshoz jusson.

Hogyan segítünk?

A konzultáció egyéni és csoportos formában vehető igénybe, térítésmentesen. A problémát okozó akadályok tisztázása és elhárítása segít abban, hogy az egyén maga alakítsa életét, felismerje saját lehetőségeit önmaga boldogulásában. Az egyéni konzultáció személyes beszélgetésből áll, melynek során a problémák megbeszélhetők, megoldások és alternatívák kereshetők. Fejleszthetők az alkalmazkodási készségek, átformálható a stresszhez való viszonyulás. Csoportos konzultáció esetén a csoport tagjai és a vezető együttesen dolgozzák ki a közös problémák megoldási lehetőségeit. E-mailben nem adunk tanácsot, de egyszerű kérdésekre válaszolunk.

A „konzultáció” kifejezéssel a partneri viszonyt, párbeszédet, a felnőtt léttel járó felelősségvállalást hangsúlyozzuk.

Szolgáltatásunk orvos-beteg kapcsolatot, terápiát igénylő ellátást nem végez. Diagnózist nem adunk, gyógyszert sem rendelünk. Segítünk azonban a jelentősebb pszichológiai problémák (lehangoltság, evészavarok, szexuális problémák stb.) megítélésében. Az érdeklődőket tájékoztatjuk, hogyan juthatnak terápiás ellátáshoz.

Készenléti ügyeletet és sürgősségi ellátást a konzultációs szolgálat nem biztosít. Ezekben az esetekben – melyek rendszerint orvos-beteg kapcsolatot igényelnek – kérjük, hogy keressék fel az egyetemi klinika járóbeteg-ellátását:

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
Honlap | Térkép

Munkatársaink

A konzultációs szolgálat munkatársai jól képzett, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező pszichológusok, pszichiáterek.

Dr. Birkás Béla, pszichológus
Bíró Dorottya, pszichológus
Csernyák Lilla, klinikai szakpszichológus
Fábi Eszter, klinikai szakpszichológus
Hartung István, pszichológus
Horváth Rita Gyöngyvér, pszichológus
Dr. Horváth-Sarródi Andrea, szakorvos, life coach
Dr. Jávor Rebeka, pszichológus
Kónya Lilla, pszichológus
Leposa Linda, pszichológus
Major Jutta, klinikai szakpszichológus
Őry Fanni, pszichológus
Schwarcz Bence, pszichológus

Dr. Gács Boróka, tanácsadó szakpszichológus, a konzultációs szolgálat vezetője
Dr. Tiringer István, pszichiáter, pszichoterapeuta, a konzultációs szolgálat szupervízora